Du är här

Bokningen av standardrutter öppnad

tisdag, mars 28, 2023

Idag har bokningen av standardrutterna 2023 dragit igång. De inventerare som inventerade förra året har blivit tillfrågade om de vill inventera igen, De har förtur till de rutter de gjorde 2022, men det går utmärkt för andra att anmäla sitt intresse redan nu.

En beskrivning av delprogrammet finns här och en karta över Sveriges 716 standardrutter finns här. Gröna cirklar på kartan är rutter som bokats och vita cirklar är obokade rutter. Sök efter obokade rutter och anmäl sedan ditt intresse genom att skriva ett mail till oss på fageltaxering@biol.lu.se