Du är här

Nyheter

Kalhyggen och jordbruksfåglar - gillas av några, undviks av andra

Det finns en grupp svenska fågelarter som främst förknippas med odlingslandskapet och därför ofta klassas som "jordbruksfåglar". Till dessa arter hör till exempel sånglärkan, tofsvipan, buskskvättan och gulsparven.

--> Läs mer

Dags för vinterpunktrutterna!

Vinterpunktrutternas (Vinterfågelräkningen) första inventeringsperiod inleds onsdag 5 oktober. På vinterpunktrutterna räknar vi vinterfåglar under 1-5 perioder per vinterhalvår.

Period 1: 5-25 oktober

Period 2: 10-30 november

--> Läs mer

Dags för sjöfågelrutterna

Sjöfågelrutterna- Inventering av sjöfåglar under häckningstid i alla former av våtmarker är ett samarbete mellan Birdlife Sverige/samtliga regionalföreningar och Svensk Fågeltaxering.

--> Läs mer

Inventerare av standardrutter sökes

Vi söker kunniga och fältvana fågelskådare som i vår och sommar kan inventera så kallade standardrutter mot betalning, främst i norra halvan av landet.

--> Läs mer

Årsrapporten klar

Nu är vi äntligen klara med årsrapporten för 2021. Den är precis skickad till tryckeriet.

--> Läs mer

Sidor