Du är här

Nyheter

Fjällens fåglar minskar i antal

En uppsats om populationsutvecklingen hos fåglarna i den skandinaviska fjällkedjan har idag publicerats elektroniskt i tidskriften Journal of Avian Biology

--> Läs mer

Vårens inventerarmöte!

Umeå 26 april

Östersund 10 maj

--> Läs mer

Intensiv inventeringssommar

Efter en intensiv inventeringssommar jobbar vi nu för högtryck med att hantera alla protokoll som kommer in. Antal sommarpunktrutter har redan passerat 200 och vi hoppas på runt 500 standardrutter.  

--> Läs mer

Blogg tips!

Värdet av svenska fågelinventerares insatser vid kartläggandet av den svenska fågelfaunan uppmärksammas i en bloggserie under våren på Miljödepartementets hemsida. Den senaste bloggen är skriven av professor emeritus Staffan Ulfstrand:

--> Läs mer

Sidor