Du är här

Nyheter

Uppdaterade metodbeskrivningar för punktrutterna

Efter att en uppmärksam inventerare noterat att metodbeskrivningarna för punktrutterna på hemsidan och på protokollen inte var identiska har vi nu uppdaterat de på hemsidan så att de överensstämmer.

--> Läs mer

Vinterpunktrutter - 46:e säsongen börjar idag

Dags för vinterpunktrutterna!

Vinterpunktrutternas (Vinterfågelräkningen) första inventeringsperiod inleds på måndag 5 oktober. På vinterpunktrutterna räknar vi vinterfåglar under 1-5 perioder per vinterhalvår.

--> Läs mer

Det lilla felet på standardruttsprotokollet

I det protokoll som alla standardruttsinventerare fick i ett utskick har det smugit sig in ett litet fel så att raderna för grönfink och stenknäck "gömts". De borde synts mellan stare och steglits.

--> Läs mer

Svensk fågeltaxerings data exponeras på nätet via nytt datavärdskap

Svensk fågeltaxering är ett av många nationella och regionala miljöövervakningsprojekt som på Naturvårdsverkets uppdrag samlar in systematiska data över tillståndet i Sveriges naturmiljö.

--> Läs mer

Årsrapporten ute och hemsidan uppdaterad

Nu bör årsrapporten för 2019 ha nått de flesta av landets inventerare. Vi hoppas den skall vara mycket spännande att läsa samt att den sporrar till fortsatt inventerande.

--> Läs mer

Sidor